nowoczesna edukacja

rozwój
innowacje kreatywność

kim jesteśmy?

Jako fundacja istniejemy od 2012 roku i zajmujemy się szeroko rozumianym wsparciem edukacji i obszarów związanych z oświatą. Gromadzimy wokół siebie ludzi, którzy z pasją angażują się w projekty edukacyjne.

Wsparcie placówek

Doskonalenie systemu edukacji i oświaty oraz wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych i dydaktycznych.

Organizacja półkolonii

Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Pomoc prawna

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, idei samorządności, subsydiarności i solidarności społecznej.

Projekty edukacyjne

Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz ogółu społeczeństwa, w celu podnoszenia kwalifikacji, wspomagania osób biernych zawodowo lub posiadających niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje.

Nowoczesne technologie

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, postaw przedsiębiorczych oraz promocji innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Integracja

Prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw, różnych form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich integracji zawodowej i społecznej.

Zmieńmy razem przyszłość
odkryj nowoczesną edukację!

Skip to content